search

O mně

12-1_11.jpg

Můj dosavadní život byl vším, jen ne nudnou story. Od svého dětství prožívám bohatý, někdy dost náročný, avšak v mnoha ohledech zajímavý život. V určitých obdobích jsem musel překonávat bolestné okamžiky v rodině, stejně jako nelehké údobí v profesní kariéře. S odstupem musím říci, že jsem za tyto těžkosti, které život přináší, velmi vděčen. Naučily mne houževnatosti, trpělivosti i přesvědčení, že s hlubokou vírou a s pomocí blízkých člověk zvládne i ta největší trápení. Tyto nabyté zkušenosti bych rád uplatnil i v práci politika, jakkoliv je právě tato oblast disciplínou nelehkou.

Se svoji rodinou žiji na Vysočině, v Třešti, právem nazývané městem betlémů. Krásná středoškolská léta jsem strávil v nedaleké romantické Telči. Po gymnáziu jsem uvažoval o studiu matematiky, ale nakonec jsem se rozhodl pro dráhu lékaře. Po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem nastoupil na místo sekundárního lékaře v Nemocnici Milosrdných bratří, později jsem se vrátil zpět na Vysočinu na Ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 pracuji v havlíčkobrodské nemocnici, nejdříve na pozici sekundárního lékaře Ortopedicko-traumatologického oddělení, později na pozici náměstka ředitele pro léčebnou péči. V letech 2006-2011 jsem vedl nemocnici jako ředitel. Na podzim 2011 jsem požádal radu kraje o uvolnění z funkce ředitele, protože jsem se rozhodl znovu více věnovat medicíně. Od ledna 2012 jsem nastoupil zpět na Ortopedicko-traumatologickém oddělení a od února 2012 zároveň vykonávám funkci primáře Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. V havlíčkobrodské nemocnici mám také v kompetenci vyřizování stížností a agendu soudních sporů. Jsem ženatý, manželka Magdalena je povoláním zdravotní laborantka, společně vychováváme čtyři děti.

V Poslanecké sněmovně se zaměřuji především na oblast zdravotnictví a sociální politiku. V tomto volebním období budu vykonávat funkci předsedy Výboru pro sociální politiku a nadále budu působit i jako člen Výboru pro zdravotnictví. Zásadním úkolem ve zdravotnictví je zvládnutí pandemie COVID-19 i následků, které s ní souvisí, což se projevuje zejména odkládáním řady plánovaných zdravotních výkonů. Z dlouhodobějšího hlediska je obrovským úkolem řešení nedostatku zdravotníků, a to jak lékařů, tak zdravotních sester. V tomto směru je nejkritičtější oblastí kritický nedostatek zubařů a praktických lékařů pro děti a dorost v některých regionech. Chci také věnovat pozornost stabilnímu financování zdravotní péče a vzdělávání zdravotníků.
Jako předseda Výboru pro sociální politiku chci intenzivně spolupracovat s vedením MPSV na přípravě víceletého financování sociálních služeb, novele zákona o sociálních službách, důchodové reformě a v neposlední řadě také na zlepšení podmínek pro zdravotně handicapované a seniory. Zásadním úkolem je i oblast hospicové a paliativní péče či další rozvoj terénních sociálních služeb, zejména tolik chybějících odlehčovacích služeb a stacionářů. V oblasti podpory rodin se chci zaměřit na zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života - podpora flexibilních pracovních úvazků, home office atd. Velkou prioritou také pro toto období je také problematika bydlení. 

Motto: Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/